Institutions found:
Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica
Business area Aid to rural areas in transition to a market economy, Assistance in creating jobs in small and medium-sized private enterprises, Support...

Tel. +48 41 353 81 67
Centrum Transferu Technologii Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach to Uczelnia z prawie 70-letnią tradycją, dbająca o najwyższe standardy jakości kształcenia, nowoczesna, stale modyfik...

Tel. (32) 20 83 640
Główny Instytut Górnictwa
GIG jest Instytutem badawczym posiadającym kategorię A GIG posiada nowoczesną infrastrukturę badawczą, w tym 3 nowe kompleksy badawcze: Centrum Czystych Tech...

Tel. (32) 259 27 75
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Śląsk
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Śląsk rozpoczął swoją działalność w styczniu 2013 r. Celem Punktu jest zapewnienie mieszkańcom regionu bezpłatn...

Tel. (32) 461 29 23
Regionalny Punkt Kontaktowy przy Politechnice Śląskiej
Regionalny Punkt Kontaktowy przy Politechnice Śląskiej działa na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W 1999 roku przy Politechnice Ślą...

Tel. (32) 237 19 98
Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej
Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej (CITT POLSL) to jednostka Politechniki Śląskiej, która wyznaje zasadę, że nauka i bizne...

Tel. (48) 400 34 00
Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Fundacja Uniwersytetu Śląskiego
Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Fundacja Uniwersytetu Śląskiego w skrócie CITTRFUŚ jest organizacją rynkowego wdrażania dorobku nauk...

Tel. (32) 359 21 74
Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
Jedna z największych organizacji samorządu gospodarczego w Polsce. Od ponad ćwierć wieku doradza firmom i pomaga przedsiębiorcom. W swoich działaniach dąży do budo...

Tel. (32) 351 11 90
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej jest spółką akcyjną o kapitale mieszanym, której akcjonariuszami są: Gmina Bielsko-Biała, jedno...

Tel. (33) 816-91-62
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach jest uznaną instytucją szkoleniową w regionie, działającą nieprzerwanie od 1947 roku.  Głównym obszarem działal...

Tel. (+48) 41 366 48 61
Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości
Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości od ponad 20 lat skutecznie przyczynia się do wzmacniania pozycji sektora MŚP m.in. poprzez świadczenie prof...

Tel. (+48) 41 375 14 55
Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach
Fundacja pn. „Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach” już od 1992 r. pobudza, napędza i wspiera przedsiębiorczość na terenie woje...

Tel. (+48) 41 274 46 90