Institutions found:
Park Przemysłowy Łomża
Park Przemysłowy Łomża Sp. z o.o. (PPŁ) to strefę aktywności gospodarczej w szczególności przeznaczona dla małej i średniej przedsiębiorczości. Jest to mi...

Tel. +48 (86) 219-93-00
CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA UMK
CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA (COI) to specjalistyczna komórka Urzędu Miasta Krakowa, której celem jest pomoc w szeroko pojętej działalności inwe...

Tel. +(48) 12 616 6002
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest wiodącą, regionalną instytucją, działającą na rzecz rozwoju regionalnego; jednym z ...

Tel. +(48) 12 617 66 01
Białystok Science and Technology Park
Białystok Science and Technology Park is a space open not only to entrepreneurs, scientists and those passionate about new technologies and ideas, but also ...

Tel. (+48) 85 733 39 55
Enterprise Europe Network, Lubelska Fundacja Rozwoju
Celem ośrodka jest wsparcie udzielane przedsiębiorcom lubelskim w zakresie poszukiwania nowych zagranicznych partnerów biznesowych, jak również or...
Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego
Pracownicy biura Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego udzielają bezpłatnych usług doradczych i informacyjnych prz...

Tel. +48 56 699 54 80
Local contact point of Enterprise Europe Network within Podlaska Regional Development Foundation
Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego (Podlaska Regional Development Foundation) is a member of the Enterprise Europe Network (the Network) within the...

Tel. +48 85 740 86 83
Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii (RCIiTT) - jako jednostka ogólnouczelniana przekształcona została z Biura Programów M...

Tel. (+48) 91 449 43 54
Chamber of Industry and Commerce in Białystok
Chamber of Industry and Commerce in Białystok is the oldest, largest and most active institution of business self-government in the region. It operates ...

Tel. +48 85 652 56 45
Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie
Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie powstała w 1993 roku. W ok...

Tel. (+48) 521 12 50
Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji przy Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie
Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji funkcjonuje w strukturze Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie od 2013 r. Celem ośrodka je...

Tel. (+48) 512 25 25
Enterprise Europe Network at the ZSR-SCP
Enterprise Europe Network at the ZSR-SCP, is a support center for innovative and international development for SMEs (micro, small and medium...

Tel. + 48 91 433 02 20