Wyszukane instytucje:
La Poste
Francuskie przedsiębiorstwo państwowe świadczące usługi pocztowe.
Électricité de France (EDF)
Przedsiębiorstwo państwowe zajmujące się produkcją i dostarczaniem energii elektrycznej.
Société du Grand Paris (SGP)
SGP jest agencją publiczną nadzorowaną przez Ministerstwo Mieszkalnictwa i Równości Regionalnej, Ministerstwo Ekologii, Zrównoważonego Rozwoju i En...
Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP)
Autonomiczny Zarząd Transportu Paryskiego (RATP) jest francuskim przedsiębiorstwem państwowym, obsługującym linie transportu naziemnego i podziemnego.
Pomorski ośrodek sieci Enterprise Europe Network przy Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość"
Pomorski ośrodek sieci Enterprise Europe Network przy Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość" wspiera mikro, małe i śred...

Tel. (+48) 796 704 730
Pomorski ośrodek sieci Enterprise Europe Network przy Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość"
Pomorski ośrodek sieci Enterprise Europe Network przy Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość" wspiera mikro, małe i śred...

Tel. (+48) 796 704 730
Pomorski ośrodek sieci Enterprise Europe Network przy Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość"
Pomorski ośrodek sieci Enterprise Europe Network przy Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość" wspiera mikro, małe i śred...

Tel. (+48) 796 704 730
Regionalna Izba Gospodarcza
Regionalna Izba Gospodarcza jest organizacją typu non-profit, niezależną od władz publicznych oraz apolityczną, zrzeszającą na zasadzie dobrowolności podmiot...
Tel. +4841 274 04 08
Izba Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach
Głównymi celami Izby są m.in.: ochrona praw i reprezentowanie interesów członków wobec organów władzy i administracji pań...

Tel. +4841 344-76-53
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kielcach
Punkt informacji Funduszy Europejskich

Tel. +48 41 343 22 95
Izba Gospodarcza „Grono Targowe Kielce”
Izba Gospodarcza „Grono Targowe Kielce” ma siedzibę w Kielcach. Obszarem działania Izby jest Województwo Świętokrzyskie. W jej skład wcho...

Tel. +48 504 240 032
Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne
Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne (RCN-T) to instytucja działająca w celu skupienia działań i inicjatyw lokalnych oraz regionalnych dla rozwoju gos...

Tel. +48 41 343-40-50