Wyszukane instytucje:
KGHM Polska Miedź S.A.
KGHM zajmuje się wydobyciem i przetwórstwem cennych surowców naturalnych. Jego sercem jest największe w Europie złoże rudy miedzi zlokalizowane w p...
Tel. (+48) 76 74 78 200
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (PGNiG)
PGNiG zajmuje sie wydobyciem gazu i ropy naftowej, a także produkcją energii elektrycznej
Tel. (+48) 22 589 45 55
PKN Orlen
Jako Grupa ORLEN zarządzamy sześcioma rafineriami i największą siecią 2 700 stacji paliw w Europie Środkowej (Polska, Niemcy, Czechy i Litwa). Zapleczem sieci...
Tel. (+48) 24 256 00 00
Grupa Azoty
Grupa Azoty to jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. W jej skład wchodzą m.in. Grupa Azoty S.A. (jednostka dominująca z sied...

Tel. +48 14 637 37 37
PKP Cargo
Grupa PKP CARGO to największy w Polsce i przodujący w Unii Europejskiej operator kolejowych przewozów towarowych.

Tel. (+48) 32 722 14 14
Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ)
NFZ pełni funkcję płatnika w polskim systemie ubezpieczeń zdrowotnych. Finansuje świadczenia zdrowotne i refundacje leków z obowiązkowych składek ubezpi...

Tel. (+48) 22 572 60 00
Ministerstwo Edukacji Narodowej
.

Tel. (+48) 22 34 74 100
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
W skład Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wchodzą komórki organizacyjne obsługujące sprawy z działu administracji rządowej &bdquo...

Tel. (+48) 222 500 108
Ministerstwo Finansów
Ministerstwo Finansów (MF) jest urzędem administracji rządowej obsługującym ministra właściwego ds. budżetu państwa, finansów publicznych oraz instytu...

Tel. (+48) 22 694 55 55
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
  Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ) jest urzędem administracji rządowej obsługującym ministra właściwego do spraw czte...

Tel. (+48) 22 583 86 70
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
Główne cele Ministerstwa to: Poprawa jakości zarządzania procesami rozwojowymi Zwiększenie efektywności inwestycji Zwiększenie umięd...

Tel. (+48) 222 500 130
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Ministerstwo kieruje następującymi działami administracji rządowej: rolnictwo rozwój wsi rynki rolne
Tel. (+48) 22 623 10 00