Wyszukane instytucje:
Służba Celna
Służba Celna jest to umundurowana formacja podległa Ministrowi Finansów. Służba Celna została powołana na mocy ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbi...
Business Link
  Business Link to sieć innowacyjnych akceleratorów biznesu, który opiera się na zrównoważonym programie rozwoju i dążenia do sukc...
Punkt Kontaktowy ds. Produktów
Sieć Punktów Kontaktowych ds. Produktów jest jednym z instrumentów  Komisji Europejskiej związanych z jednolitym rynkiem UE. ...

Tel. +48 22 693 5045
Urząd Patentowy RP
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej jest centralnym organem administracji rządowej, którego podstawowym zadaniem jest udzielanie praw wyłącznych na ...

Tel. (22) 579 02 20
Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej
Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE ułatwia przedsiębiorcom dostęp do preferencyjnego finansowania, oferowanemu dz...

Tel. 22 696 64 95
Pojedynczy Punkt Kontaktowy EUGO
28 grudnia 2009 r. na mocy Dyrektywy Usługowej oraz Rozdziału 2a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej Ministerstwo Gospodarki utworzyło Pojedynczy Punk...
Tel. 801 055 088
Centrum SOLVIT Polska
SOLVIT jest bezpłatnym i nieformalnym systemem, który pomaga obywatelom i przedsiębiorcom w rozwiązywaniu konkretnych transgranicznych pr...

Tel. +48 22 693 53 60