Wyszukane instytucje:
Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy
Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy jest spółką utworzoną z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego we współpracy z Bankiem ...

Tel. +48 41 242 95 05
Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o.
Oferta dla firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym podmiotów nowopowstałych posiadających siedzibę bądź koncent...

Tel. +4841 36 00 280
Stowarzyszenie Forum Pracodawców w Kielcach
Główne zadania Prowadzenie i wspieranie działalności upowszechniającej zasady gospodarki rynkowej. • Organizacja i prowadzenie działalności eduka...
Tel. +48413448080
Świętokrzyskie Centrum Obsługi Inwestora
Naszym Inwestorom oferujemy:   Tworzenie i bieżące aktualizowanie regionalnych ofert inwestycyjnych typu greenfield i brownfield oraz ich u...

Tel. 48 41 365 81 82
Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej
Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej jest fundacją założoną w 1991 r. przez Senatora RP Zbigniewa Romaszewskiego oraz&n...

Tel. +4815 833 34 00
ARL sp.zo.o. Inkubator Przedsiebiorczości
Głównym celem działalności Inkubatora jest promowanie przedsiębiorczości, kreowanie warunków do powstawania nowych mikro, małych i średnich firm p...

Tel. +48 41 248 03 70
Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.
Misją Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. jest przygotowanie i koordynacja działań zmierzających do powstania struktury instytucjonalnej wspomagającej rozw...

Tel. +48 41 248 03 70
Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica
Obszar działalności pomoc dla regionów wiejskich przy przechodzeniu do gospodarki rynkowej, pomoc w tworzeniu miejsc pracy w małych i średnich prz...

Tel. +48 41 353 81 67
Centrum Transferu Technologii Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach to Uczelnia z prawie 70-letnią tradycją, dbająca o najwyższe standardy jakości kształcenia, nowoczesna, stale modyfik...

Tel. (32) 20 83 640
Główny Instytut Górnictwa
GIG jest Instytutem badawczym posiadającym kategorię A GIG posiada nowoczesną infrastrukturę badawczą, w tym 3 nowe kompleksy badawcze: Centrum Czystych Tech...

Tel. (32) 259 27 75
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Śląsk
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Śląsk rozpoczął swoją działalność w styczniu 2013 r. Celem Punktu jest zapewnienie mieszkańcom regionu bezpłatn...

Tel. (32) 461 29 23
Regionalny Punkt Kontaktowy przy Politechnice Śląskiej
Regionalny Punkt Kontaktowy przy Politechnice Śląskiej działa na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W 1999 roku przy Politechnice Ślą...

Tel. (32) 237 19 98