Wyszukane instytucje:
Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej
Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej (CITT POLSL) to jednostka Politechniki Śląskiej, która wyznaje zasadę, że nauka i bizne...

Tel. (48) 400 34 00
Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Fundacja Uniwersytetu Śląskiego
Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Fundacja Uniwersytetu Śląskiego w skrócie CITTRFUŚ jest organizacją rynkowego wdrażania dorobku nauk...

Tel. (32) 359 21 74
Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
Jedna z największych organizacji samorządu gospodarczego w Polsce. Od ponad ćwierć wieku doradza firmom i pomaga przedsiębiorcom. W swoich działaniach dąży do budo...

Tel. (32) 351 11 90
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej jest spółką akcyjną o kapitale mieszanym, której akcjonariuszami są: Gmina Bielsko-Biała, jedno...

Tel. (33) 816-91-62
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach jest uznaną instytucją szkoleniową w regionie, działającą nieprzerwanie od 1947 roku.  Głównym obszarem działal...

Tel. (+48) 41 366 48 61
Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości
Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości od ponad 20 lat skutecznie przyczynia się do wzmacniania pozycji sektora MŚP m.in. poprzez świadczenie prof...

Tel. (+48) 41 375 14 55
Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach
Fundacja pn. „Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach” już od 1992 r. pobudza, napędza i wspiera przedsiębiorczość na terenie woje...

Tel. (+48) 41 274 46 90
Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu
Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU) powstało w 2003 roku. Rolą tej jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego jest ws...

Tel. +48 12 664 42 00
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie podejmuje szereg inicjatyw, przekraczających kanony powszechnie obowiązujące w&nbs...

Tel. (+48) 12 630-3333
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną Województwa Małopolskiego powołaną 29 października 2007 roku. ...

Tel. (+48) 12 376 91 00
Skarżyski Inkubator Technologiczny
Skarżyski Inkubator Technologiczny (SIT) to nowoczesna przestrzeń sprzyjająca rozwojowi innowacyjnych firm. Administratorem budynku jest Centrum Obsługi Inw...

Tel. (+48) 41 253 40 14
Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku – Kamiennej
Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku – Kamiennej to zespół doświadczonych specjalistów, którego zadaniem jest wsparcie Inw...

Tel. (+48) 41 253 40 10