Wyszukane instytucje:
Kielecki Park Technologiczny
Kielecki Park Technologiczny to miejsce nastawione na innowacyjność oraz kreatywność, otwarte na współpracę z przedsiębiorcami z Polski i z zagranicy. Park o...

Tel. (+48) 41 278 72 00
Krakowski Park Technologiczny
Krakowski Park Technologiczny - specjalna strefa ekonomiczna w Krakowie powstała w październiku 1997 roku. To instytucja otoczenia biznesu, która o...

Tel. (+ 48) 12 640 19 40
Ośrodek Enterprise Europe Network przy Warmińsko-MAzurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie
Ośrodek Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network to największa na świecie sieć wspierająca mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w rozwoju biznesu...
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego  Biuro Regionalne w Ełku ul. Kajk...

Tel. (+48) 87 734 11 09
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego  Biuro Regionalne w Elb...

Tel. (+48) 55 620 09 13
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie funkcjonuje w strukturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wa...

Tel. (+48) 89 512 54 86
Ośrodek Transferu Technologii Politechniki Świętokrzyskiej
Ośrodek Transferu Technologii Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach prowadzi działania związane z  komercjalizacją własności intelektualnej powstałej w wyniku...

Tel. (+48) 41 34 24 471
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii zostało utworzone w 1995 roku dzięki unijnemu projektowi Bridging the Gap Between University and Industry, pr...

Tel. (+48) 71 320 3318
Urząd Miasta Lublin Referat ds. współprcy międzynarodowej
Usytuowany jest w strukturze Kancelarii Prezydenta Miasta i zajmuje się zadaniami z zakresu: nawiązywania i koordynowania kontaktów z partnerami z...

Tel. (+48) 81 466 1920
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego - Biznes Lubelskie
Biznes Lubelskie jest to inicjatywa Samorządu Województwa Lubelskiego, której celem jest wzmocnienie współpracy na rzecz obsługi ek...

Tel. (+48) 81 537 16 15
Enterprise Europe Network przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania
Od 1994 roku przy Stowarzyszeniu Promocji Przedsiębiorczości w Rzeszowie działał ośrodek Euro Info Centre PL – 410. Wraz z trzystoma instytucjami tego typu...

Tel. 178605752
Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa
Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa funkcjonuje na rynku od 1990 roku. Podstawę prawną funkcjonowania stanowi ustawa o izbach gospodarczych z dn. 30...

Tel. (+48) 41 344 43 92