Wyszukane instytucje:
Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej
Enterprise Europe Network to międzynarodowa, największa na świecie, sieć instytucji otoczenia biznesu wspierających firmy w działaniach związanych z dostępem do fina...

Tel. (+48) 41 368 02 78
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Małopolskiego realizującą zadania w zakresie kreowania polity...

Tel. (+48) 12 42 87 870
Centrum Transferu Technologii AGH
Centrum Transferu Technologii AGH jest pozawydziałową jednostką organizacyjną AGH, powołaną uchwałą Senatu AGH z dnia 31 stycznia 2007 na podstawie art. 86 usta...

Tel. (+ 48) 12 617 32 85
Sądecka Izba Gospodarcza
Sądecka Izba Gospodarcza w Nowym Sączu działająca od 10 grudnia 1990r., powstała z inicjatywy najprężniejszych przedsiębiorstw regionu nowosądeckiego. Jest organiza...

Tel. + (18) 449 91 64
Agencja Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A. w Suwałkach
Agencja Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A.  w  Suwałkach rozpoczęła działalność 16 stycznia 1991 roku. Głównymi założycielami byli Wojewoda...

Tel. (+48) 87 566 61 06
Centrum Obsługi Inwestora /Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów
Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) jest projektem systemowym Ministra Gospodarki. Celem tego projektu jest wzrost p...

Tel. (+48) 85 66 54 495
Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej sp. z o.o.
Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej sp. z o.o. został powołany w celu budowania trwałej współpracy pomiędzy nauką a biznesem. Jego j...

Tel. (+48) 85 746 98 72
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości i Wybranych Nowych Technologii
„Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości i Wybranych Nowych Technologii” jako instrument na rzecz tworzenia warunków dla rozwoju i...

Tel. (+48) 85 746 70 09
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości - Punkt Biznesowy na PB
Punkt biznesowy mieści się w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości i Wybranych Nowych Technologii Politechniki Białostockiej. StartUp’y korz...

Tel. (+48) 785 805 004
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości - przy Domu Studenta UwB nr 1
Firma na próbę Ze względu na działanie w ramach Fundacji „Inkubatory AIP”, AIP Białystok oferuje każdej pełnoletniej osobie, pragn...

Tel. (+48) 785 805 004
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości - przy WSFiZ
Firma na próbę Ze względu na działanie w ramach Fundacji „Inkubatory AIP”, AIP Białystok oferuje każdej pełnoletniej osobie, pragn...

Tel. (+48) 785 805 004
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości - biuro główne
Firma na próbę Ze względu na działanie w ramach Fundacji „Inkubatory AIP”, AIP Białystok oferuje każdej pełnoletniej osobie, pragn...

Tel. (+48) 785 805 004