Wyszukane instytucje:
Park Przemysłowy Łomża
Park Przemysłowy Łomża Sp. z o.o. (PPŁ) to strefę aktywności gospodarczej w szczególności przeznaczona dla małej i średniej przedsiębiorczości. Jest to mi...

Tel. +48 (86) 219-93-00
CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA UMK
CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA (COI) to specjalistyczna komórka Urzędu Miasta Krakowa, której celem jest pomoc w szeroko pojętej działalności inwe...

Tel. +(48) 12 616 6002
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest wiodącą, regionalną instytucją, działającą na rzecz rozwoju regionalnego; jednym z ...

Tel. +(48) 12 617 66 01
Białostocki Park Naukowo-Technologiczny
Białostocki Park Naukowo-Technologiczny to przestrzeń otwarta nie tylko na przedsiębiorców, naukowców, pasjonatów nowych technologii i id...

Tel. (+48) 85 733 39 55
Enterprise Europe Network, Lubelska Fundacja Rozwoju
Celem ośrodka jest wsparcie udzielane przedsiębiorcom lubelskim w zakresie poszukiwania nowych zagranicznych partnerów biznesowych, jak również or...
Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego
Pracownicy biura Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego udzielają bezpłatnych usług doradczych i informacyjnych prz...

Tel. +48 56 699 54 80
Ośrodek Enterprise Europe Network przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego
Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego wchodzi w skład sieci Enterprise Europe Network (EEN) w ramach Konsorcjum Enterprise Europe Network East Poland ...

Tel. +48 85 740 86 83
Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii (RCIiTT) - jako jednostka ogólnouczelniana przekształcona została z Biura Programów M...

Tel. (+48) 91 449 43 54
Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku
Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku jest najstarszą, największą i prężnie działającą instytucją samorządu gospodarczego w regionie. Działa w oparciu ustawę o izb...

Tel. +48 85 652 56 45
Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie
Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie powstała w 1993 roku. W ok...

Tel. (+48) 521 12 50
Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji przy Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie
Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji funkcjonuje w strukturze Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie od 2013 r. Celem ośrodka je...

Tel. (+48) 512 25 25
Enterprise Europe Network przy Zachodniopomorskim Stowarzyszeniu Rozwoju Gospodarczego - Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości
Enterprise Europe Network przy ZSRG - SCP, to ośrodek wsparcia w innowacyjnym i międzynarodowym rozwoju dla przedsiębiorstw z sektora MŚP (mikro-, mał...

Tel. + 48 91 433 02 20