Wyszukane instytucje:
Związek Rzemiosła Polskiego
Związek Rzemiosła Polskiego jest najstarszą i największą ogólnopolską, społeczno-zawodową organizacją samorządu gospodarczego, działającą od 1933 roku. Od 200...

Tel. 22 50-44-330
Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Sieć Enterprise Europe Network pomaga małym firmom maksymalnie wykorzystać możliwości rynku ogólnoeuropejskiego. Dzięki współpracy z miejsc...

Tel. (22) 432 71 02
Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera (COIE) działające w strukturze Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. wspiera inwestorów i eksporterów, jak r&...

Tel. + 48 22 566 47 60
Enterprise Europe Network przy IMBiGS
Enterprise Europe Network to sieć informacyjno – doradcza Komisji Europejskiej powstała w 2008 r. z połączenia sieci Euro Info Centre i Innovation Rel...

Tel. + 48 22 847 53 68
Twoja Europa
Niniejsza strona zawiera praktyczne informacje dla unijnych przedsiębiorstw oraz przedsiębiorców chcących prowadzić działalność w innym kraju

Tel. +48 22 693 5045
e-PUNKT
Punkt Kontaktowy dla Usługodawców i Usługobiorców „e-PUNKT” prowadzony jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Do jego ...

Tel. +48 22 432 80 77
Zadania EURES realizowane przez: MPiPS, WUP i PUP
Z dniem 1 maja 2004 r. polskie Publiczne Służby Zatrudnienia tj. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 16 Wojewódzkich Urzędów Pracy i 341 Pow...

Tel. 22 529 07 81
Europejskie Centrum Konsumenckie
Europejskie Centrum Konsumenckie (ECK) należy do Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich (ang. ECC-Net), służących wszechstronną pomocą konsumentom w całej...

Tel. 022 5560118
Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna
Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna (KUKE S.A.) jest firmą ubezpieczającą transakcje handlowe polskich prze...

Tel. 22 35 68 424
Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A.
Wspieramy najlepsze zespoły zarządzające funduszami VC w realizacji ich celów biznesowych, aby kapitał który wnoszą do małych i średnich firm wraz z...
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej działający przy Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN realizuje p...
Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.
Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. prowadzi działalność w zakresie udzielania pożyczek firmom z sektora Mikro, Małych i Średnich Przeds...

Tel. 22 890 13 10