24 - 24.01.2019

Sektorowe Rady ds. Kompetencji – przyjdź na spotkanie i weź udział w konkursie

Warszawa

Spotkanie

Rozwój kompetencjiWspółpraca i partnerzy

O wydarzeniu

Spotkanie Spotkanie

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące tworzenia i funkcjonowania sektorowych rad ds. kompetencji.

Uczestnikami spotkania są przedstawiciele organizacji, które mogą być zainteresowane utworzeniem sektorowej rady ds. kompetencji: organizacji pracodawców i przedsiębiorców, związków zawodowych, instytucji edukacji formalnej i pozaformalnej czy administracji publicznej. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną m.in. kryteria oraz założenia naboru, zasady ubiegania się o dofinansowanie projektu oraz omówiony zostanie wzór studium wykonalności Sektorowej Rady ds. Kompetencji. Idea stworzenia sektorowych rad ds. kompetencji powstała w odpowiedzi na powstające deficyty kadrowe, niedopasowanie kompetencyjne pracowników do rynku pracy wynikające z braku współpracy i komunikacji pośród trzech kluczowych podmiotów: sektora biznesu, administracji oraz edukacji. Aktualnie funkcjonuje siedem sektorowych rad ds. kompetencji, w sektorach: zdrowie i pomoc społeczna, budownictwo, finanse, turystyka, motoryzacja (z uwzględnieniem elektromobilności), moda i innowacyjne tekstylia, IT.

Obecnie trwa nabór w ramach III Konkursu dotyczący powołania sektorowych rad ds. kompetencji.

Spotkanie odbędzie się 24 stycznia br. w siedzibie PARP (Ul. Pańska 81/83, Warszawa, sala 030).

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona.

W przypadku pytań lub odwołania udziału w spotkaniu proszę o kontakt z Panią Adrianną Beredzińską adrianna_beredzinska@parp.gov.pl

Termin
24.01.2019 10:00 - 14:00
Miejsce
Warszawa Zobacz mapę

Udostępnij

Prelegenci

Program

24.01.2019

10:00 - 10:15

Otwarcie spotkania

Małgorzata Mrozińska-Kruk/Beata Świercz, Dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach (DRK) / Kierownik Sekcji Kontraktacji Projektów Konkursowych (SKPK) DRK

10:15 - 10:45

Jak funkcjonuje System Sektorowych Rad ds. Kompetencji – prezentacja Wioletta Skrzypczyńska, Kierownik Sekcji Współpracy Biznesu i Edukacji, DRK 

10:45 - 12:30

Prezentacja zasad ubiegania się o dofinansowanie projektu mającego na celu powołanie i funkcjonowanie Sektorowej Rady ds. Kompetencji (2.12 typ 1b PO WER) - Magdalena Arusztowicz, Główny Specjalista, DRK

Dyskusja

12:30 - 13:00

Lunch

13:00 - 13:45

Omówienie wzoru studium wykonalności Sektorowej Rady ds. Kompetencji.

Dyskusja - Magdalena Arusztowicz, Główny Specjalista, DRK

13:45 - 14:00

Podsumowanie i zakończenie spotkania 

Lokalizacja

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, sala 030, Warszawa