Harmonogram naborów

Znajdź najbliższe nabory na dofinansowania. Przeglądaj trwające nabory po dacie zakończenia składania wniosków lub po dacie startu składania wniosków.

Wybierz program

Filtruj

Sortuj

Nabór ciągły

Organizacja praktyk i staży w MŚP

Celem projektu Organizacja praktyk i staży jest dobór form praktyk i staży do potrzeb przedsiębiorstwa

2019

luty

Poland Prize powered by Starter

Specjalizacja (preferowane branże): Fintech, Insurtech, TelecomTech, ICT, Technologie Kosmiczne

Maksymalne dofinansowanie: 250 000 zł

01.11.2018 r.

start składania wniosków

28.02.2019 r.

koniec przyjmowania wniosków

Działanie ma kilka rund. Koniec najbliższej 28.02.2019 r.

Poland Prize

Celem konkursu Poland Prize jest zachęcenie zagranicznych start-upów do prowadzenia biznesu w Polsce m.in. dzięki dofinansowaniu rozpoczęcia działalności i włączenia w polski ekosystem start-upowy.

Maksymalne dofinansowanie: 250 000 zł

01.11.2018 r.

start składania wniosków

28.02.2019 r.

koniec przyjmowania wniosków

Działanie ma kilka rund. Koniec najbliższej 28.02.2019 r.

Sektorowe Rady ds. Kompetencji

Celem konkursu Sektorowe Rady ds. Kompetencji jest dopasowanie systemu edukacji do potrzeb systemu gospodarczego i zbudowanie kompetencji pożądanych w poszczególnych branżach, aby kwalifikacje zdobywane w szkołach, na uczelniach, podczas kursów i szkoleń odpowiadały na realne potrzeby pracodawców.

Maksymalne dofinansowanie: 2 200 000 zł

31.12.2018 r.

start składania wniosków

28.02.2019 r.

koniec przyjmowania wniosków

Poland Prize powered by Start-up Hub Poland

Specjalizacja (preferowane branże): energetyka, ICT

Maksymalne dofinansowanie: 250 000 zł

01.01.2019 r.

start składania wniosków

28.02.2019 r.

koniec przyjmowania wniosków

Działanie ma kilka rund. Koniec najbliższej 28.02.2019 r.

Poland Prize

Celem konkursu Poland Prize jest zachęcenie zagranicznych start-upów do prowadzenia biznesu w Polsce m.in. dzięki dofinansowaniu rozpoczęcia działalności i włączenia w polski ekosystem start-upowy.

Maksymalne dofinansowanie: 250 000 zł

01.01.2019 r.

start składania wniosków

28.02.2019 r.

koniec przyjmowania wniosków

Działanie ma kilka rund. Koniec najbliższej 28.02.2019 r.

Platforma startowa: Startup Heroes

Branże: produkcja żywności, ekoenergetyka, IT/ICT

01.01.2019 r.

start składania wniosków

15.02.2019 r.

koniec przyjmowania wniosków

Działanie ma kilka rund. Koniec najbliższej 15.02.2019 r.

Wzór na konkurencję - II etap: Wdrożenie strategii wzorniczej

Celem II Etapu Wzoru na konkurencję jest wprowadzenie na rynek innowacji dzięki realizacji działań i procesów wzorniczych powstałych i zatwierdzonych w strategii wzorniczej opracowanej w I etapie konkursu.

Maksymalne dofinansowanie: 3 000 000 zł

01.02.2019 r.

start składania wniosków

28.02.2019 r.

koniec przyjmowania wniosków

Działanie ma kilka rund. Koniec najbliższej 28.02.2019 r.

marzec

kwiecień

Go to Brand

Celem konkursu Go to brand jest sfinansowanie promocji marek produktowych na rynkach zagranicznych.

Maksymalne dofinansowanie: 430 280 zł

25.02.2019 r.

start składania wniosków

04.04.2019 r.

koniec przyjmowania wniosków

Tworzenie produktów sieciowych przez MŚP

Celem konkursu Tworzenie produktów sieciowych przez MŚP jest sfinansowanie inwestycji w rozwój innowacyjnych produktów sieciowych, oferowanych pod wspólną marką.

28.02.2019 r.

start składania wniosków

30.04.2019 r.

koniec przyjmowania wniosków

Działanie ma kilka rund. Koniec najbliższej 30.04.2019 r.

Ochrona własności przemysłowej

Celem konkursu Ochrona własności przemysłowej jest sfinansowanie w Twojej firmie ochrony praw do: wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych na rynkach zagranicznych.

04.03.2019 r.

start składania wniosków

30.04.2019 r.

koniec przyjmowania wniosków

Działanie ma kilka rund. Koniec najbliższej 30.04.2019 r.

Design dla przedsiębiorców - Dostępność Plus

Celem konkursu Design dla przedsiębiorców jest sfinansowanie profesjonalnego procesu projektowego, którego efektem będzie wdrożenie przez Twoją firmę nowego, ulepszonego wyrobu lub usługi nakierowanych na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi i poznawczymi) i sfinansowanie niezbędnej inwestycji do jego wdrożenia.

Maksymalne dofinansowanie: 1 125 000 zł

04.03.2019 r.

start składania wniosków

15.04.2019 r.

koniec przyjmowania wniosków

Działanie ma kilka rund. Koniec najbliższej 15.04.2019 r.

Design dla przedsiębiorców

Celem konkursu Design dla przedsiębiorców jest sfinansowanie profesjonalnego procesu projektowego, którego efektem będzie wdrożenie przez Twoją firmę nowego, ulepszonego wyrobu lub usługi i sfinansowanie niezbędniej inwestycji do jego wdrożenia.

Maksymalne dofinansowanie: 1 125 000 zł

04.03.2019 r.

start składania wniosków

15.04.2019 r.

koniec przyjmowania wniosków

Działanie ma kilka rund. Koniec najbliższej 15.04.2019 r.

Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Celem konkursu Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych jest sfinansowanie kompleksowych usług wspierających dostosowanie i wprowadzenie lub wzmocnienie na rynkach zagranicznych oferty/produktów klastra lub jego członków, ze szczególnym uwzględnieniem produktów zaawansowanych technologicznie

Maksymalne dofinansowanie: 8 000 000 zł

05.03.2019 r.

start składania wniosków

08.04.2019 r.

koniec przyjmowania wniosków

Działanie ma kilka rund. Koniec najbliższej 08.04.2019 r.

Wzór na konkurencję - II etap: Wdrożenie strategii wzorniczej

Celem II Etapu Wzoru na konkurencję jest wprowadzenie na rynek innowacji dzięki realizacji działań i procesów wzorniczych powstałych i zatwierdzonych w strategii wzorniczej opracowanej w I etapie konkursu.

Maksymalne dofinansowanie: 3 000 000 zł

01.04.2019 r.

start składania wniosków

30.04.2019 r.

koniec przyjmowania wniosków

Działanie ma kilka rund. Koniec najbliższej 28.02.2019 r.

maj

Internacjonalizacja MŚP

Celem konkursu Internacjonalizacja MŚP jest sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm działających na obszarze województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego

Maksymalne dofinansowanie: 800 000 zł

28.02.2019 r.

start składania wniosków

06.05.2019 r.

koniec przyjmowania wniosków

Działanie ma kilka rund. Koniec najbliższej 06.05.2019 r.

Poland Prize powered by Start-up Hub Poland

Specjalizacja (preferowane branże): energetyka, ICT

Maksymalne dofinansowanie: 250 000 zł

01.04.2019 r.

start składania wniosków

31.05.2019 r.

koniec przyjmowania wniosków

Działanie ma kilka rund. Koniec najbliższej 28.02.2019 r.

Platforma startowa: Wschodni Akcelerator Biznesu

Branże: ekologia, żywność i produkty rolno-spożywcze, IT/ICT

01.04.2019 r.

start składania wniosków

31.05.2019 r.

koniec przyjmowania wniosków

Działanie ma kilka rund. Koniec najbliższej 31.03.2019 r.

Poland Prize

Celem konkursu Poland Prize jest zachęcenie zagranicznych start-upów do prowadzenia biznesu w Polsce m.in. dzięki dofinansowaniu rozpoczęcia działalności i włączenia w polski ekosystem start-upowy.

Maksymalne dofinansowanie: 250 000 zł

01.04.2019 r.

start składania wniosków

31.05.2019 r.

koniec przyjmowania wniosków

Działanie ma kilka rund. Koniec najbliższej 28.02.2019 r.

Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Celem konkursu Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych jest sfinansowanie kompleksowych usług wspierających dostosowanie i wprowadzenie lub wzmocnienie na rynkach zagranicznych oferty/produktów klastra lub jego członków, ze szczególnym uwzględnieniem produktów zaawansowanych technologicznie

Maksymalne dofinansowanie: 8 000 000 zł

09.04.2019 r.

start składania wniosków

30.05.2019 r.

koniec przyjmowania wniosków

Działanie ma kilka rund. Koniec najbliższej 08.04.2019 r.

Design dla przedsiębiorców

Celem konkursu Design dla przedsiębiorców jest sfinansowanie profesjonalnego procesu projektowego, którego efektem będzie wdrożenie przez Twoją firmę nowego, ulepszonego wyrobu lub usługi i sfinansowanie niezbędniej inwestycji do jego wdrożenia.

Maksymalne dofinansowanie: 1 125 000 zł

16.04.2019 r.

start składania wniosków

31.05.2019 r.

koniec przyjmowania wniosków

Działanie ma kilka rund. Koniec najbliższej 15.04.2019 r.

Design dla przedsiębiorców - Dostępność Plus

Celem konkursu Design dla przedsiębiorców jest sfinansowanie profesjonalnego procesu projektowego, którego efektem będzie wdrożenie przez Twoją firmę nowego, ulepszonego wyrobu lub usługi nakierowanych na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi i poznawczymi) i sfinansowanie niezbędnej inwestycji do jego wdrożenia.

Maksymalne dofinansowanie: 1 125 000 zł

16.04.2019 r.

start składania wniosków

31.05.2019 r.

koniec przyjmowania wniosków

Działanie ma kilka rund. Koniec najbliższej 15.04.2019 r.

Wzór na konkurencję - II etap: Wdrożenie strategii wzorniczej

Celem II Etapu Wzoru na konkurencję jest wprowadzenie na rynek innowacji dzięki realizacji działań i procesów wzorniczych powstałych i zatwierdzonych w strategii wzorniczej opracowanej w I etapie konkursu.

Maksymalne dofinansowanie: 3 000 000 zł

01.05.2019 r.

start składania wniosków

31.05.2019 r.

koniec przyjmowania wniosków

Działanie ma kilka rund. Koniec najbliższej 28.02.2019 r.

czerwiec

Poland Prize

Celem konkursu Poland Prize jest zachęcenie zagranicznych start-upów do prowadzenia biznesu w Polsce m.in. dzięki dofinansowaniu rozpoczęcia działalności i włączenia w polski ekosystem start-upowy.

Maksymalne dofinansowanie: 250 000 zł

01.02.2019 r.

start składania wniosków

30.06.2019 r.

koniec przyjmowania wniosków

Działanie ma kilka rund. Koniec najbliższej 28.02.2019 r.

Poland Prize powered by Space3ac

Specjalizacja (preferowane branże): transport i logistyka, budownictwo i nieruchomości, data science

Maksymalne dofinansowanie: 250 000 zł

01.02.2019 r.

start składania wniosków

30.06.2019 r.

koniec przyjmowania wniosków

Poland Prize powered by Starter

Specjalizacja (preferowane branże): Fintech, Insurtech, TelecomTech, ICT, Technologie Kosmiczne

Maksymalne dofinansowanie: 250 000 zł

01.02.2019 r.

start składania wniosków

30.06.2019 r.

koniec przyjmowania wniosków

Działanie ma kilka rund. Koniec najbliższej 28.02.2019 r.

Poland Prize

Celem konkursu Poland Prize jest zachęcenie zagranicznych start-upów do prowadzenia biznesu w Polsce m.in. dzięki dofinansowaniu rozpoczęcia działalności i włączenia w polski ekosystem start-upowy.

Maksymalne dofinansowanie: 250 000 zł

01.02.2019 r.

start składania wniosków

30.06.2019 r.

koniec przyjmowania wniosków

Działanie ma kilka rund. Koniec najbliższej 28.02.2019 r.

Poland Prize

Celem konkursu Poland Prize jest zachęcenie zagranicznych start-upów do prowadzenia biznesu w Polsce m.in. dzięki dofinansowaniu rozpoczęcia działalności i włączenia w polski ekosystem start-upowy.

Maksymalne dofinansowanie: 250 000 zł

01.04.2019 r.

start składania wniosków

30.06.2019 r.

koniec przyjmowania wniosków

Działanie ma kilka rund. Koniec najbliższej 28.02.2019 r.

Poland Prize powered by Ad Ventures

Specjalizacja (preferowane branże): przemysł 4.0, nowe materiały, chemia, biotechnologia, energetyka, elektromobliność, technologie kosmiczne

Maksymalne dofinansowanie: 250 000 zł

01.04.2019 r.

start składania wniosków

30.06.2019 r.

koniec przyjmowania wniosków

Poland Prize powered by Huge Thing

Specjalizacja (preferowane branże): fintech, martech

Maksymalne dofinansowanie: 250 000 zł

01.04.2019 r.

start składania wniosków

16.06.2019 r.

koniec przyjmowania wniosków

Działanie ma kilka rund. Koniec najbliższej 16.06.2019 r.

Poland Prize

Celem konkursu Poland Prize jest zachęcenie zagranicznych start-upów do prowadzenia biznesu w Polsce m.in. dzięki dofinansowaniu rozpoczęcia działalności i włączenia w polski ekosystem start-upowy.

Maksymalne dofinansowanie: 250 000 zł

01.04.2019 r.

start składania wniosków

16.06.2019 r.

koniec przyjmowania wniosków

Działanie ma kilka rund. Koniec najbliższej 28.02.2019 r.

Tworzenie produktów sieciowych przez MŚP

Celem konkursu Tworzenie produktów sieciowych przez MŚP jest sfinansowanie inwestycji w rozwój innowacyjnych produktów sieciowych, oferowanych pod wspólną marką.

01.05.2019 r.

start składania wniosków

30.06.2019 r.

koniec przyjmowania wniosków

Działanie ma kilka rund. Koniec najbliższej 30.04.2019 r.

Ochrona własności przemysłowej

Celem konkursu Ochrona własności przemysłowej jest sfinansowanie w Twojej firmie ochrony praw do: wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych na rynkach zagranicznych.

01.05.2019 r.

start składania wniosków

14.06.2019 r.

koniec przyjmowania wniosków

Działanie ma kilka rund. Koniec najbliższej 30.04.2019 r.

lipiec

Internacjonalizacja MŚP

Celem konkursu Internacjonalizacja MŚP jest sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm działających na obszarze województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego

Maksymalne dofinansowanie: 800 000 zł

07.05.2019 r.

start składania wniosków

15.07.2019 r.

koniec przyjmowania wniosków

Działanie ma kilka rund. Koniec najbliższej 06.05.2019 r.

Kompetencje dla sektorów

Celem konkursu Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji jest wybór operatorów działań szkoleniowych lub doradczych rekomendowanych przez Sektorowe Rady ds. Kompetencji. Ich zadaniem będzie przeprowadzenie rekrutacji pracowników przedsiębiorstw i pomoc w uzyskaniu dofinansowania na działania szkoleniowe lub doradcze.

Maksymalne dofinansowanie: 2 851 200 zł

17.05.2019 r.

start składania wniosków

01.07.2019 r.

koniec przyjmowania wniosków

Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Celem konkursu Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych jest sfinansowanie kompleksowych usług wspierających dostosowanie i wprowadzenie lub wzmocnienie na rynkach zagranicznych oferty/produktów klastra lub jego członków, ze szczególnym uwzględnieniem produktów zaawansowanych technologicznie

Maksymalne dofinansowanie: 8 000 000 zł

31.05.2019 r.

start składania wniosków

25.07.2019 r.

koniec przyjmowania wniosków

Działanie ma kilka rund. Koniec najbliższej 08.04.2019 r.

Platforma startowa: Wschodni Akcelerator Biznesu

Branże: ekologia, żywność i produkty rolno-spożywcze, IT/ICT

01.06.2019 r.

start składania wniosków

31.07.2019 r.

koniec przyjmowania wniosków

Działanie ma kilka rund. Koniec najbliższej 31.03.2019 r.

sierpień

wrzesień

październik

listopad

2020

styczeń

czerwiec

grudzień

2021

luty

marzec

grudzień

2022

styczeń

lipiec

wrzesień